Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.

Absolventské práce Elišky Jiráskové

Výstava prací absolventky výtvarného oboru, Elišky Jiráskové, k prohlédnutí ZDE.

Aktuality

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

 

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Vážení rodiče,
od pondělí 11. května 2020 dojde k částečnému obnovení prezenční výuky v naší škole.


Forma výuky


Prezenční výuka bude obnovena ve všech individuálně vyučovaných předmětech s výjimkou všech dechových nástrojů a zpěvu (hra na akordeon, klavír, housle, violu, violoncello, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje).


Distanční formou bude nadále probíhat výuka dechových nástrojů, zpěvu a všech kolektivně vyučovaných předmětů (taneční obor, výtvarný obor, hudební nauka, sborový zpěv, komorní zpěv, komorní hra, hra v kapele, hra v orchestru).


Rozvrh hodin


S ohledem na zajištění bezpečnosti, může docházet ke změnám rozvrhu hodin. O případné změně, vás bude informovat váš učitel. Hra na nástroj, která je vyučována ve skupinkách dvou a více žáků současně, bude do odvolání organizována tak, že žáci budou vyučováni individuálně a délka vyučovací hodiny bude 20 minut.


Vstup do budovy školy


Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci vstupují do budovy nejdříve 5 minut před začátkem jejich hodiny. Bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy. Při vstupu do budovy si všichni povinně dezinfikují ruce desinfekčním gelem (bude k dispozici u vchodu). Ve všech prostorách školy a před budovou školy dodržujte odstupy 2 metry. V souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.


Řiďte se pokyny zaměstnanců školy.


Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve všech prostorách školy roušky.


Čestné prohlášení


Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenčního vzdělávání, mají povinnost odevzdat řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení odevzdejte při prvním vstupu do budovy pověřenému zaměstnanci školy.


Všechna výše uvedená opatření platí i na pobočce Proseč.

Ve Skutči 4. května 2020                                   Jan Papež v.r.
                                                                            ředitel školy

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ  ZDE
 
 
SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ- ODKAZ NA STRÁNKY MŠMT
 
http://www.msmt.cz/file/52780/
 
 
 
 
 
  
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č.j.:MZDR  10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 bude naše škola od středy 11. 3. 2020 do odvolání pro všechny žáky uzavřena. O otevření školy budete informováni v systému iZUŠ, na webových stránkách a na dveřích hlavní budovy školy. Děkuji za pochopení.
 
Jan Papež 
ředitel
 
 
 
 
 
 
 

Koncertní turné Pardubického dětského sboru po Kanadě

Ve dnech 6. – 17. září podnikl PDS Iuventus Cantans cestu na koncertní turné po Kanadě. Sbormistru Zdeňku Kudrnkovi se podařilo vytvořit ojedinělý projekt, kdy PDS spojil síly se skutečským Cantandem (sbor ze ZUŠ Skuteč), jehož je také sbormistrem.

Číst dál: Koncertní turné Pardubického dětského sboru po Kanadě

ZÁŘIJOVÉ TURNÉ DĚTSKÉHO SBORU IUVENTUS CANTANS A CANTANDO v KANADĚ

Děti z pěveckých sborů Iuventus Cantans ze ZUŠ Pardubice a Cantando ze ZUŠ Skuteč se šťastně vrátily z úspěšného turné v Kanadském Quebecu zpět do České Republiky. Intenzivní přípravy a práce na společném projektu se vyplatily a přinesly očekávané ovoce.

Číst dál: ZÁŘIJOVÉ TURNÉ DĚTSKÉHO SBORU IUVENTUS CANTANS A CANTANDO v KANADĚ