SKUTEČSKÝ SLAVÍK 2017

INFORMACE K SOUTĚŽI

Výběrové kolo:

Výkony jednotlivých soutěžících hodnotí odborná porota, kterou jmenuje pořadatel soutěže. Porota je složena z pedagogů zpěvu a hudební výchovy nebo výkonných umělců. Rozhodnutí poroty je definitivní a nezvratné. Veškerá jednání porot jsou důvěrná a uzavřená. Odborná porota ani vedení soutěže neuvádí ani nesděluje soutěžícím důvody svého rozhodnutí.

Číst dál: SKUTEČSKÝ SLAVÍK 2017