Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,
veškerá výuka v naší škole zůstává do odvolání nadále v distanční formě.
Děkuji za pochopení.
Jan Papež
ředitel
 
 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě rozhodnutí vlády ze 7. ledna 2021, je výuka stále realizována distančním způsobem. Forma výuky bude probíhat jako doposud. Děkujeme za pochopení.
 
 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě rozhodnutí vlády ze dne 23. prosince 2020, probíhá výuka žáků ve školách opět distančním způsobem. Od 4. ledna přechází všechny obory naší školy na distanční výuku. Děkujeme za pochopení.
 
 
 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci,
pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou volné dny. Výuka v naší škole končí pátkem 18. prosince 2020 podle platného rozvrhu.
Předpokládaný nástup do školy, pokud nedojde během vánočních prázdnin ke změně, je 4. ledna 2021.
Přeji Vám všem klidné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
Jan Papež
ředitel
 
 
 
 
 
 
ŠKOLNÍ ŘÁD 
Vážení rodiče, 
s účinností od 1. 11. 2020 se mění školní řád. K nahlédnutí ZDE.
 
Jan Papež
ředitel

OBNOVENÍ SKUPINOVÉ VÝUKY OD 7. 12. 2020

 

Vážení rodiče,
od pondělí 7. 12. může být výuka ve skupinkách 11 osob včetně učitele (10+1). Vzhledem k omezenému počtu žáků není možné realizovat výuku v plném rozsahu. Informace k průběhu výuky obdržíte od svých učitelů. Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Jan Papež


ředitel

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,


výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
Od 25. 11. 2020 je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční
individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák);
u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv,
hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole i výuce ve třídě. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost
alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor
školy je obecně možný jen v důvodných případech za
přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
Příkladem třetích osob mohou být například zákonní
zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí,
kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského
zařízení, krajské hygienické stanice, osoby
zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Z výše uvedeného textu vyplývá, že ve 4. stupni semaforu (PES)
výuka v ZUŠ probíhá distančně a je umožněna prezenční
individuální výuka dle rozvrhu v hudebním nebo osobní konzultace ve všech uměleckých oborech.

Učitelé, kteří spadají do rizikové skupiny osob, mohou učit
nadále distančně, ale mají povinnost do úterý 24. 11. 2020
se zákonnými zástupci projednat pokračování distanční výuky.

Zákonní zástupci žáků, kteří oznámí, že je pro jejich děti prezenční výuka
riziková, budou i nadále po dohodě s učiteli moci pokračovat v distanční výuce.

Kolektivní výuka ve všech uměleckých oborech běží i nadále plně distančně.

Konzultace jsou možné pro žáky napříč všemi uměleckými obory,
kteří se připravují na talentové přijímací zkoušky nebo pro žáky mimo-
řádně talentované či sociálně znevýhodněné.

Žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku, mohou vstoupit do školy
nejdříve 5 minut před vyučovací hodinou a po jejím skončení nejkratší cestou
opustí budovu školy. Žáci se nesmějí na chodbách budovy scházet s ostatními
žáky a mohou se pohybovat pouze v rámci výuky.

Ve Skutči 23. listopadu 2020

Jan Papež

ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády je výuka i nadále v distančním režimu.

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády je výuka od 14. 10. do 1. 11.  distančním režimu. Všechny obory.

Děkujeme za pochopení. 

 

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ze den 8. 10. 2020 je od pondělí 12. 10. 2020 s výjimkou zpěvu obnovena prezenční individuální výuka v naší ZUŠ. Výtvarný obor, taneční obor, sborový zpěv, hudební nauka a ostatní kolektivní předměty budou nadále vyučovány distanční formou. Dále bych vás chtěl informovat že na základě opatření ministra školství budou prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden od 26. 10. 2020. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.

Jan Papež

ředitel

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, kterým se zakazuje, mimo jiné, i osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách, přechází naše škola s účinností od 5. 10. 2020 na distanční výuku.

Podobně jako v jarních měsících tohoto roku tedy budou naši žáci kontaktováni svými vyučujícími a vyučováni pomocí prostředků elektronické komunikace. Platnost tohoto nařízení končí 18. 10. 2020.

Snažme se všichni v nadcházejících dnech maximálně využít i těchto omezených možností k další práci, aby ani přes tento nelehký stav nešlo o ztracený čas.

S pozdravem

Jan Papež

ředitel

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

 

 

 

 

 Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinným od 10. září 2020, platí od 10. září 2020 povinnost nosit ochranu dýchacích cest (dále jen roušku) ve všech společných prostorách školy, tj. zejména chodby, wc, kancelář, sborovna. Upozorňuji, že v naší škole již platí zákaz vstupu všech osob mimo žáků školy, zaměstnanců školy a další výjimky viz. Podmínky provozu školy od 1. 9. 2020 s ohledem na Covid-19, které byly zveřejněny v prostorách školy a na internetových stránkách školy 31.8.2020 . Na základě výše zmíněného mimořádného opatření se mění 4. odstavec Podmínek provozu školy, a to tak, že všechny osoby mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, šátek, respirátor, štít apod.) ve všech společných prostorách školy (chodby, wc, sborovna, kancelář). Pedagogové a žáci nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest v učebně při výuce.
Veškerá výuka do odvolání probíhá podle platného rozvrhu hodin a bez dalších omezení.
Dodržujte rozestupy, dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce), v prostorách školy se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou.
Pro komunikaci se školu a jejími zaměstnanci využívejte email či telefon. Osobní schůzky volte pouze v nutných případech a po předchozí telefonické dohodě.
U platby školného preferujeme bezhotovostní převod. Platební podklady Vám budou postupně rozesílány emailem, nebo si je můžete telefonicky či mailem vyžádat v kanceláři školy (tel.: 469 350 410, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Jan Papež
ředitel

 

Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví: ZDE

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                     Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Vítězslava Nováka 934, 539 73 Skuteč

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zahájení výuky, domluva rozvrhů - hlavní budova

                                                                    ZUŠ Skuteč

  

                 HO   úterý            1. 9. 2020                13:00 – 17:00

                 VO   úterý            1. 9. 2020                13:00 – 17:00

                 středa           2. 9. 2020                15:30 – 17:00

                 TO  čtvrtek           3. 9. 2020                13:00 – 14:30

 

Kolektivní výuka:

 

                      HN, PHV – již od úterý                         1. 9. 2020

                      dechový orchestr                                  4. 9.  2020

                      smyčcový orchestr                                3. 9. 2020

                      pěvecké sbory                                      4. 9. 2020

                      kapely, komorní hry v týdnu             od 3. 9. 2020

výuka bude probíhat dle platných rozvrhů

 

Individuální výuka:

 

  od středy 2. 9. 2020 dle provizorního rozvrhu 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zahájení výuky - pobočka Proseč

Domluva rozvrhů a zahájení výuky pro všechny obory:

               HUDEBNÍ OBOR         středa 2. 9. 2020         13:00 – 16:00

               TANEČNÍ OBOR             čtvrtek 3. 9. 2020        15:00 – 16:00

               VÝTVARNÝ OBOR          pátek   4. 9. 2020         13:00 – 14:30

 

  Všechny obory se vyučují v budově č.p. 70 (knihovna).

  

 

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Podmínky provozu školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 1. září 2020 výuka v základních uměleckýchškolách v obvyklém režimu, za dodržení následujících hygienických pravidel:

  • Osobní přítomnost ve vyučování bude umožněna pouze žákům a zaměstnancům školy nevykazujícím příznaky nákazy COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu). V případě zjištění těchto příznaků, bude postupováno podle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

  • Všem osobám s výjimkou žáků a zaměstnanců školy je zakázán vstup do budovy školy, dalším osobám bude vstup povolen pouze se souhlasem vedení školy a za dodržení níže uvedených hygienických opatření. Další      výjimka se vztahuje na doprovázející osoby žáků ve dnech od 1. do 4. září 2020 za účelem domluvy rozvrhu hodin, a po celý školní rok jedné osobě doprovázející žáka přípravného studia, těmto osobám bude vstup do budovy umožněn za dodržení následujících hygienických opatření.

  • Každá osoba při vstupu do budovy provede dezinfekci rukou, dezinfekce je k dispozici u vchodu. Možnost dezinfekce je dále v každé učebně a na toaletách.

  • Žáci ani zaměstnanci školy nemusí při pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (roušku), ale doporučujeme dodržovat rozestupy nejméně 1,5 m všude tam, kde to prostorové poměry dovolí.

  • Žáci a doprovázející osoby (vyjímka viz. výše) se v budově sdržují jen po dobu nezbytně nutnou pro absolvování výuky dle platného rozvrhu hodin.

  • Povrchy často používaných předmětů (kliky dveří, lavice, zábradlí apod.) budou pravidelně opakovaně dezinfikovány, a všechny prostory školy pravidelně větrány po dobu nejméně 5 minut v souladu s manuálem MŠMT. Toto zajišťují určení zaměstnanci školy (uklizečka, pedagogové).

  • Dbejte pokynů zaměstnanců školy.

Jan Papež

ředitel školy

 

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Absolventské práce Elišky Jiráskové

Výstava prací absolventky výtvarného oboru, Elišky Jiráskové, k prohlédnutí ZDE.

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

 

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Vážení rodiče,
od pondělí 11. května 2020 dojde k částečnému obnovení prezenční výuky v naší škole.


Forma výuky


Prezenční výuka bude obnovena ve všech individuálně vyučovaných předmětech s výjimkou všech dechových nástrojů a zpěvu (hra na akordeon, klavír, housle, violu, violoncello, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje).


Distanční formou bude nadále probíhat výuka dechových nástrojů, zpěvu a všech kolektivně vyučovaných předmětů (taneční obor, výtvarný obor, hudební nauka, sborový zpěv, komorní zpěv, komorní hra, hra v kapele, hra v orchestru).


Rozvrh hodin


S ohledem na zajištění bezpečnosti, může docházet ke změnám rozvrhu hodin. O případné změně, vás bude informovat váš učitel. Hra na nástroj, která je vyučována ve skupinkách dvou a více žáků současně, bude do odvolání organizována tak, že žáci budou vyučováni individuálně a délka vyučovací hodiny bude 20 minut.


Vstup do budovy školy


Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci vstupují do budovy nejdříve 5 minut před začátkem jejich hodiny. Bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy. Při vstupu do budovy si všichni povinně dezinfikují ruce desinfekčním gelem (bude k dispozici u vchodu). Ve všech prostorách školy a před budovou školy dodržujte odstupy 2 metry. V souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.


Řiďte se pokyny zaměstnanců školy.


Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve všech prostorách školy roušky.


Čestné prohlášení


Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenčního vzdělávání, mají povinnost odevzdat řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení odevzdejte při prvním vstupu do budovy pověřenému zaměstnanci školy.


Všechna výše uvedená opatření platí i na pobočce Proseč.

Ve Skutči 4. května 2020                                   Jan Papež v.r.
                                                                            ředitel školy

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ  ZDE
 
 
SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ- ODKAZ NA STRÁNKY MŠMT
 
http://www.msmt.cz/file/52780/
 
 
 
 
 
  
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č.j.:MZDR  10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 bude naše škola od středy 11. 3. 2020 do odvolání pro všechny žáky uzavřena. O otevření školy budete informováni v systému iZUŠ, na webových stránkách a na dveřích hlavní budovy školy. Děkuji za pochopení.
 
Jan Papež 
ředitel
 
 
 
 
 
 
 

Koncertní turné Pardubického dětského sboru po Kanadě

Ve dnech 6. – 17. září podnikl PDS Iuventus Cantans cestu na koncertní turné po Kanadě. Sbormistru Zdeňku Kudrnkovi se podařilo vytvořit ojedinělý projekt, kdy PDS spojil síly se skutečským Cantandem (sbor ze ZUŠ Skuteč), jehož je také sbormistrem.

Číst dál: Koncertní turné Pardubického dětského sboru po Kanadě