Informace

V pondělí 19. února 2018 odpadá veškerá výuka v prostorách hlavní budovy ZUŠ

z důvodu pořádání okresního kola soutěže ZUŠ

v sólovém a komorním zpěvu.