Výběrové kolo Skutečského slavíka 2019

Termín konání výběrového kola: pondělí 10. června 2019
Místo konání výběrového kola: prostory ZUŠ V. Nováka, Skuteč
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK BUDE V PÁTEK 24. KVĚTNA 2019
 
Více informací k soutěži spolu s přihláškami naleznete na www.skutecskyslavik.cz.