Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

 

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Vážení rodiče,
od pondělí 11. května 2020 dojde k částečnému obnovení prezenční výuky v naší škole.


Forma výuky


Prezenční výuka bude obnovena ve všech individuálně vyučovaných předmětech s výjimkou všech dechových nástrojů a zpěvu (hra na akordeon, klavír, housle, violu, violoncello, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje).


Distanční formou bude nadále probíhat výuka dechových nástrojů, zpěvu a všech kolektivně vyučovaných předmětů (taneční obor, výtvarný obor, hudební nauka, sborový zpěv, komorní zpěv, komorní hra, hra v kapele, hra v orchestru).


Rozvrh hodin


S ohledem na zajištění bezpečnosti, může docházet ke změnám rozvrhu hodin. O případné změně, vás bude informovat váš učitel. Hra na nástroj, která je vyučována ve skupinkách dvou a více žáků současně, bude do odvolání organizována tak, že žáci budou vyučováni individuálně a délka vyučovací hodiny bude 20 minut.


Vstup do budovy školy


Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci vstupují do budovy nejdříve 5 minut před začátkem jejich hodiny. Bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy. Při vstupu do budovy si všichni povinně dezinfikují ruce desinfekčním gelem (bude k dispozici u vchodu). Ve všech prostorách školy a před budovou školy dodržujte odstupy 2 metry. V souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.


Řiďte se pokyny zaměstnanců školy.


Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve všech prostorách školy roušky.


Čestné prohlášení


Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenčního vzdělávání, mají povinnost odevzdat řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení odevzdejte při prvním vstupu do budovy pověřenému zaměstnanci školy.


Všechna výše uvedená opatření platí i na pobočce Proseč.

Ve Skutči 4. května 2020                                   Jan Papež v.r.
                                                                            ředitel školy

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ  ZDE
 
 
SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ- ODKAZ NA STRÁNKY MŠMT
 
http://www.msmt.cz/file/52780/
 
 
 
 
 
  
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č.j.:MZDR  10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 bude naše škola od středy 11. 3. 2020 do odvolání pro všechny žáky uzavřena. O otevření školy budete informováni v systému iZUŠ, na webových stránkách a na dveřích hlavní budovy školy. Děkuji za pochopení.
 
Jan Papež 
ředitel