DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. 10. - 1. 11. 2020

  • Vytisknout

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády je výuka od 14. 10. do 1. 11. opět v distančním režimu, všechny obory.

Děkujeme za pochopení. 

 

 

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ze den 8. 10. 2020 je od pondělí 12. 10. 2020 s výjimkou zpěvu obnovena prezenční individuální výuka v naší ZUŠ. Výtvarný obor, taneční obor, sborový zpěv, hudební nauka a ostatní kolektivní předměty budou nadále vyučovány distanční formou. Dále bych vás chtěl informovat že na základě opatření ministra školství budou prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden od 26. 10. 2020. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.

Jan Papež

ředitel

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, kterým se zakazuje, mimo jiné, i osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách, přechází naše škola s účinností od 5. 10. 2020 na distanční výuku.

Podobně jako v jarních měsících tohoto roku tedy budou naši žáci kontaktováni svými vyučujícími a vyučováni pomocí prostředků elektronické komunikace. Platnost tohoto nařízení končí 18. 10. 2020.

Snažme se všichni v nadcházejících dnech maximálně využít i těchto omezených možností k další práci, aby ani přes tento nelehký stav nešlo o ztracený čas.

S pozdravem

Jan Papež

ředitel

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

 

 

 

 

 Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinným od 10. září 2020, platí od 10. září 2020 povinnost nosit ochranu dýchacích cest (dále jen roušku) ve všech společných prostorách školy, tj. zejména chodby, wc, kancelář, sborovna. Upozorňuji, že v naší škole již platí zákaz vstupu všech osob mimo žáků školy, zaměstnanců školy a další výjimky viz. Podmínky provozu školy od 1. 9. 2020 s ohledem na Covid-19, které byly zveřejněny v prostorách školy a na internetových stránkách školy 31.8.2020 . Na základě výše zmíněného mimořádného opatření se mění 4. odstavec Podmínek provozu školy, a to tak, že všechny osoby mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, šátek, respirátor, štít apod.) ve všech společných prostorách školy (chodby, wc, sborovna, kancelář). Pedagogové a žáci nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest v učebně při výuce.
Veškerá výuka do odvolání probíhá podle platného rozvrhu hodin a bez dalších omezení.
Dodržujte rozestupy, dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce), v prostorách školy se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou.
Pro komunikaci se školu a jejími zaměstnanci využívejte email či telefon. Osobní schůzky volte pouze v nutných případech a po předchozí telefonické dohodě.
U platby školného preferujeme bezhotovostní převod. Platební podklady Vám budou postupně rozesílány emailem, nebo si je můžete telefonicky či mailem vyžádat v kanceláři školy (tel.: 469 350 410, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Jan Papež
ředitel

 

Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví: ZDE

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                     Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Vítězslava Nováka 934, 539 73 Skuteč

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zahájení výuky, domluva rozvrhů - hlavní budova

                                                                    ZUŠ Skuteč

  

                 HO   úterý            1. 9. 2020                13:00 – 17:00

                 VO   úterý            1. 9. 2020                13:00 – 17:00

                 středa           2. 9. 2020                15:30 – 17:00

                 TO  čtvrtek           3. 9. 2020                13:00 – 14:30

 

Kolektivní výuka:

 

                      HN, PHV – již od úterý                         1. 9. 2020

                      dechový orchestr                                  4. 9.  2020

                      smyčcový orchestr                                3. 9. 2020

                      pěvecké sbory                                      4. 9. 2020

                      kapely, komorní hry v týdnu             od 3. 9. 2020

výuka bude probíhat dle platných rozvrhů

 

Individuální výuka:

 

  od středy 2. 9. 2020 dle provizorního rozvrhu 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zahájení výuky - pobočka Proseč

Domluva rozvrhů a zahájení výuky pro všechny obory:

               HUDEBNÍ OBOR         středa 2. 9. 2020         13:00 – 16:00

               TANEČNÍ OBOR             čtvrtek 3. 9. 2020        15:00 – 16:00

               VÝTVARNÝ OBOR          pátek   4. 9. 2020         13:00 – 14:30

 

  Všechny obory se vyučují v budově č.p. 70 (knihovna).

  

 

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Podmínky provozu školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 1. září 2020 výuka v základních uměleckýchškolách v obvyklém režimu, za dodržení následujících hygienických pravidel:

  • Osobní přítomnost ve vyučování bude umožněna pouze žákům a zaměstnancům školy nevykazujícím příznaky nákazy COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu). V případě zjištění těchto příznaků, bude postupováno podle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

  • Všem osobám s výjimkou žáků a zaměstnanců školy je zakázán vstup do budovy školy, dalším osobám bude vstup povolen pouze se souhlasem vedení školy a za dodržení níže uvedených hygienických opatření. Další      výjimka se vztahuje na doprovázející osoby žáků ve dnech od 1. do 4. září 2020 za účelem domluvy rozvrhu hodin, a po celý školní rok jedné osobě doprovázející žáka přípravného studia, těmto osobám bude vstup do budovy umožněn za dodržení následujících hygienických opatření.

  • Každá osoba při vstupu do budovy provede dezinfekci rukou, dezinfekce je k dispozici u vchodu. Možnost dezinfekce je dále v každé učebně a na toaletách.

  • Žáci ani zaměstnanci školy nemusí při pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (roušku), ale doporučujeme dodržovat rozestupy nejméně 1,5 m všude tam, kde to prostorové poměry dovolí.

  • Žáci a doprovázející osoby (vyjímka viz. výše) se v budově sdržují jen po dobu nezbytně nutnou pro absolvování výuky dle platného rozvrhu hodin.

  • Povrchy často používaných předmětů (kliky dveří, lavice, zábradlí apod.) budou pravidelně opakovaně dezinfikovány, a všechny prostory školy pravidelně větrány po dobu nejméně 5 minut v souladu s manuálem MŠMT. Toto zajišťují určení zaměstnanci školy (uklizečka, pedagogové).

  • Dbejte pokynů zaměstnanců školy.

Jan Papež

ředitel školy

 

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.