VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ SKUTEČ

Slavnostní zahájení proběhlo v úterý 2. 6. 2015 v Senior Centru.

Vystavené práce žáků budou prostory Senior Centra zdobit až do průběhu roku 2016.