Hudební obor

Základní studium

a) Přípravná hudební výchova - pro žáky od 5 let
- délka studia 1 – 2 roky
- forma studia - kolektivní,
- skupinová,
- individuální
b) I. stupeň - pro žáky od 7 let
- délka studia 7 let
- forma studia - kolektivní (hudební nauka, komorní hra, soubory, pěvecký sbor)
- skupinová (hra na nástroj) 
- individuální (hra na nástroj)
c) II. stupeň - pro žáky od 14 let
- délka studia 4 roky
- forma studia - kolektivní (hudební nauka, komorní hra, soubory, pěvecký sbor)
- skupinová (hra na nástroj)
- individuální (hra na nástroj)
Rozšířené studium - v rozsahu učebních plánů ZUŠ
- délka studia 2 - 5 let
- forma studia - individuální

Vyučované předměty ve školním roce 2019 / 2020

 • Hra na akordeon
 • Hra na basovou kytaru
 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na fagot
 • Hra na hoboj
 • Hra na housle
 • Hra na chrámové varhany
 • Hra na klarinet
 • Hra na klavír
 • Hra na kontrabas
 • Hra na kytaru
 • Hra na lesní roh
 • Hra na pozoun
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na saxofon
 • Hra na tenor
 • Hra na trubku
 • Hra na tubu
 • Hra na violoncello
 • Hra na violu
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Sólový zpěv
 • Dechový orchestr
 • Hudební nauka
 • Kapela
 • Korepetice
 • PHV
 • Sborový zpěv
 • Smyčcový orchestr