HUPS

HUPS - hudebně pohybový soubor

umělecká vedoucí Mgr. Šárka Burešová

Hudebně pohybový soubor je určen pro děti přdškolního věku. Náplní jsou hravé činnosti, které napomáhají žákům k rozvoji mluveného projevu, rytmických, sluchových, pěveckých a pohybových schopností. Děti jsou vedeny k činnosti v kolektivu, učí se lidové a umělé písně spojené s pohybem a tancem, které přispívají ke kultivaci a koordinaci pohybů, k prohlubování rytmického cítění dětí a k lepším vztahům ve skupině vrstevníků. Seznamují se s lidovými tradicemi, rytmizací a melodizací říkadel a popěvků. Cílem je zaujmout děti pro umělecké tvoření. Žáci mají možnost se během roku seznámit hravou formou s obory základní umělecké školy. Do HUPSu jsou přijímáni žáci od 5 let věku.

HUPS