Rozvržení tříd

Budova ZUŠ Skuteč

Seznam učeben

 

Ředitelna č. 35           Jan Papež
Učebna č. 26 Václav Štirský
Učebna č. 25 Bc. Ludmila Hájková, Mgr. Šárka Burešová, Zdeněk Kudrnka
Učebna č. 23 Dominik Adámek, Petr Moravec
Učebna č. 21   Lenka Dostálová
Učebna č. 19, 20 Bc. Lucie Dejdarová
Koncertní sál č. 17, 18            Zdeněk Kudrnka, Iveta Lepori-Paličková
Učebna č. 11 Václav Divoš
Učebna č. 10 Jana Cimburková
Učebna č. 9 MgA. Milan Řehák, Adéla Bezoušková
Učebna č. 8 Klára Kopecká
Učebna č. 7 Ivan Šmejda
Učebna č. 3 BcA. Ondřej Boháček
Učebna bicích nástrojů Jaroslav Rojar