SKUTEČSKÝ SLAVÍK 2016

slavk

 

16. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE SKUTEČSKÝ SLAVÍK

         INFORMACE K SOUTĚŽI  

 

Výběrové kolo:

Výkony jednotlivých soutěžících hodnotí odborná porota, kterou jmenuje pořadatel soutěže. Porota je složena z pedagogů zpěvu a hudební výchovy nebo výkonných umělců. Rozhodnutí poroty je definitivní a nezvratné. Veškerá jednání porot jsou důvěrná a uzavřená. Odborná porota ani vedení soutěže neuvádí ani nesděluje soutěžícím důvody svého rozhodnutí.

Termín konání: pondělí 12. 6. 2017

Nově v prostorách Kulturního klubu ve Skutči.

Jednotliví soutěžící předvedou připravenou skladbu za doprovodu klavíru, nebo jiného hudebního nástroje. Výběrové kolo je veřejné.

Koncert vítězů:

Soutěžící, kteří získají první cenu s postupem ve výběrovém kole, se účastní koncertu vítězů, kde mají jedinečnou možnost zazpívat si na velkém pódiu za doprovodu profesionálních hudebníků. Koncert vítězů se bude konat v úterý 26. září 2017 ve velkém sále Kulturního klubu ve Skutči.

Je spojen s diváckým hlasováním o cenu diváků a vyhlášením ceny absolutního vítěze (účastník s nejvyšším počtem bodů z výběrového kola). Doprovodná kapela se skládá ze čtyř členů a je tvořena členy hudebních skupin Sto zvířat a Golem. Celým koncertem vás bude provázet profesionální moderátor. Koncertu vítězů předchází celodenní zkouška, kde mají jednotliví účinkující dostatek času k secvičení skladby s doprovodnou kapelou a zvukařem. V den koncertu je generální zkouška, kde proběhne celý program včetně vstupů moderátora (účast všech vybraných účinkujících na zkouškách povinná!!!).

Podmínky soutěže, přihlášku a veškeré informace o soutěži najdete nově na www.skutecskyslavik.cz