Členská schůze SRPDŠ 2015

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi SRPDŠ při ZUŠ V. Nováka, která se uskuteční v úterý 6. 10. 2015 v 17:00 hodin v sále školy.

program:

1. představení pedagogického sboru

2. představení členů výboru SRPDŠ

3. seznámení s hospodařením SRPDŠ v roce 2014

4. seznámení se školním řádem

5. schválení výše členského příspěvku

6. diskuze

Rada SRPDŠ