Výtvarný obor

Základní studium

Přípravné studium - délka studia 1 - 2 roky, pro žáky od 6 let (výjimečně pro žáky mladší)
- forma studia - smíšené skupiny
I. stupeň - délka studia 7 let, pro žáky od 8 let
- forma studia - smíšené skupiny
II. stupeň - délka studia 3 roky, pro žáky od 14 let
- forma studia – smíšené skupiny
Rozšířené vyučování - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia 3 roky
- forma studia - skupinová
Studium pro dospělé - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia nejvíce 4 roky
- forma studia - skupinová

Výtvarný obor (VO) má ve Skutči dlouholetou tradici ( s přestávkami funguje od počátku existence školy, nepřetržitě pak od roku 1990). Počet žáků se pohybuje v posledních letech kolem 80. Obor je vybaven hrnčířským kruhem, elektrickou pecí a hlubotiskovým lisem. V roce 2007/2008 započala i výuka základů počítačové grafiky. Žáci VO pořádají 1x ročně samostatnou výstavu. Výtvarný obor se podílí na zajišťování cen a výzdoby při pořádání soutěží, festivalů a akcí města. Někteří žáci pokračují ve studiu příbuzných uměleckých oborů na středních školách. Výtvarný obor vede paní učitelka Bc. Lucie Dejdarová.

Vyučující: 
Bc. Dejdarová Lucie